TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN VIỆT NAM TRẢI QUA BAO NHIÊU QUỐC HIỆU?

Triều đại phong kiến Việt Nam tính từ thời vua Văn Lang lập nước đến năm 1945 và lần lượt trải qua 8 quốc hiệu là:

  • Văn Lang (thời Hùng Vương)
  • Âu Lạc (thời An Dương Vương)
  • Vạn Xuân (thời Tiền Lý)
  • Đại Cồ Việt (thời Đinh đến đầu thời Lý)
  • Đại Việt (từ thời Lý đến đầu thời Nguyễn)
  • Đại Ngu (thời nhà Hồ)
  • Việt Nam (thời nhà Nguyễn)
  • Đại Nam ( thời nhà Nguyễn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *